164 หมู่ 4 ซอย สุขสวัสดิ์ 39 ต.บางพึ่ง

อ. พระประแดง จ. สมุทรปราการ 10130

โทร 02-463-1700,02-817-0124

แฟกซ์ 02-463-1753,

Email : ssk@ssk.co.th